ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΔΟΕ

11/04/2012

Η ΚΟΡΟΪΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΦΑΝΕΡΗ, ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ  ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ