ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ/ΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΪΡΟΥ ΣΤΙΣ 24-02-1933

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΪΡΟΥ.

ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΠΩΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 1934 Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ.
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ:
 
ΣΤΙΣ 24-2-1933 ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΚΑΙΡΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ, ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΝΤΑΙ ΠΩΣ ΟΥΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΔΟΘΕΙ. ΖΗΤΟΥΝ ΔΕ, ΝΑ ΤΟΥΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑ ΤΗΡΗΣΕΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΣΕ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΕΙΔΑΛΛΩΣ ΑΠΟΜΕΝΕΙ ΜΟΝΟ Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟΣ.
 
ΝΑ ΤΟΝΙΣΘΕΙ ΠΩΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΚ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΘΕΙ.