ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΡΙΣΤΙΑΝΗ ΜΕΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΡΙΣΤΙΑΝΗ  ΜΕΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

ΕΠΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΙΣ 30/3/1939 ΜΕΤΟΧΟΣ ΤΗΣ , Γ. Θ. ΠΕΡΙΣΤΙΑΝΗΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΕΤΑΙ ΠΩΣ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΟΧΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΣΕ ΤΗΝ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΟΥΔΕΝΑ ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΤΟΥ ΕΧΕΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΙ.

ΤΟΝΙΖΕΙ ΠΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΚΩΛΥΣΙΕΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΕΧΕΙ ΜΟΝΟ Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΟΦΕΙΛΕΙ ΠΛΕΟΝ ΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ.