ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΠΟ ΔΗΜ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΑΡ.32 ΤΗΣ 11ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013.

ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΗΤΑΝ “Η ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ”

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΑΝΑΦΕΡΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ: