ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΤΟ ALPHA OMEGA STATION ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΣΤΙΣ 7-10-2013 ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ALPHA OMEGA STATION” ΥΠ’ ΟΨΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ H.E. VLADIMIR I. KOBZAR ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ (ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΥΨΟΥΣ 2,3 ΤΡΙΣ ΕΥΡΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΚΥΠΡΟ ΚΑΙΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ