Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ Γ.Σ. ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ (ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 1015 /2018)

ΣΤΟ ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 1015 ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΒΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ/ΠΡΑΔΙΤ. 633/2018