ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2007

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Complete-Puzzle-of-ASBLP-File-of-2007

Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 2007

ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ.

ΣΤΟΝ ΚΑΘΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 4% ΑΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΟΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ.