ΥΠΘΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΕΞ. ΣΕ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΚΟΙΝ. ΚΑΙ ΣΤΟ ΥΠ.ΟΙΚ.

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΑΧΑΙΑΣ ΝΙΚΟ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ Η ΟΠΟΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΙΣ 16/10/2012 ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ