ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡ. 11/2013 ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡ.193/2013 ΜΕ ΘΕΜΑ: “ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΠΟΛΙΤΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ“