Τ.Χ.Σ.

ΙΔΡΥΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ (Τ.Χ.Σ.)

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ (Τ.Χ.Σ.) ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 2010 (Ν. 3864/2010 ΦΕΚ Α 119/2010) ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2017.