ΝΟΜΟΣ

ΙΔΡΥΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ (Τ.Χ.Σ.)

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ (Τ.Χ.Σ.) ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 2010 (Ν. 3864/2010 ΦΕΚ Α 119/2010) ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2017.

NOMOΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3852 ΦΕΚ Α 87/2010

Ο ΝΟΜΟΣ 3852, ΩΣ “ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΟΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ” ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΣΤΟ Φ.Ε.Κ. ΜΕ ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 87.

ΣΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟ ΝΟΜΟ ΑΠΟΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ Η ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.