ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ (ΦΕΚ 277/07-12-1904)

ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Το 1904 με το Φ.Ε.Κ 277/07-12-1904 εγκρίνεται το καταστατικό της ίδρυσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα της Ανατολής Α.Ε»

Σε αυτό ορίζονται οι σκοποί και οι εργασίες της Εταιρείας τόσο στον Ελλαδικό Χώρο όσο και στο εξωτερικό , ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ πως το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται στα 10.000.000 χρυσά γαλλικά φράγκα διαιρείται σε 20,000 μερίσματα εκ των οποίων 10.000  ανήκουν στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας και 10.000 στην Deutschebank.

Eπίσης διατυπώνονται με σαφήνεια οι ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ,οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων , γνωστοποιείται το πρωτο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Ανατολής με την θέση του προέδρου να κατέχει ο Διοικητής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας και την θεση του Αντιπροέδρου ο διοικητής της Deutschebank.