ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ. 17/01/2018

Remote video URL

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ  ΠΟΛΙΤΕΙΑ. 17/01/2018