ΑΦΘΟΝΙΑ Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΙΡΗΣ ΕΛΛΑΝΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ. 30/01/2018

Remote video URL

ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΠΕΙΡΗ ΕΛΛΑΝΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΑΞΙΑ Η ΑΦΘΟΝΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ. ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018