ΟΡΓΑΝΩΣΑΝ ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΠΗΛΕΥΤΟΥΝ ΤΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. 23/01/2018

Remote video URL

ΟΡΓΑΝΩΣΑΝ ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΠΗΛΕΥΤΟΥΝ ΤΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΚΛΕΓΕΙΝ ΚΑΙ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΟΜΜΑ ΔΟΓΜΑ ΧΡΩΜΑ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018