ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ. 17/01/2018

Remote video URL

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018