ΚΑΤΑ ΚΟΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΕΚΤΙΚΟ ΤΩΝ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΜΟΥ. 11/01/2018

Remote video URL

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: ΚΑΤΑ ΚΟΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΕΚΤΙΚΟ ΤΩΝ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΜΟΥ ΛΟΓΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΔΟΤΩΝ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018