ΕΥΓΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΛΛΑΝΙΕΣ ΨΥΧΕΣ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΟ ΗΧΗΡΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΕΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 02/01/2018

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: ΕΥΓΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΛΛΑΝΙΕΣ ΨΥΧΕΣ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΟ ΗΧΗΡΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΕΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 02 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018