Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ. 04/01/2018

Remote video URL

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Ε.ΣΥ. "ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ" ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΙΣ 04 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018