ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Ε. ΣΥ. ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΔΟΤΩΝ. 05/01/2018

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΔΟΤΩΝ ΣΤΙΣ 05 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018