ΕΥΓΕ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΤΙΜΟΥΝ ΤΟΝ ΟΡΚΟ ΤΟΥΣ. 29/12/2017

Remote video URL

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: ΕΥΓΕ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΤΙΜΟΥΝ ΤΟΝ ΟΡΚΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΣΤΟΧΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΜΑΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017