ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ. 26/12/2017

Remote video URL

Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΤΗΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΣΤΙΣ 26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017