ΤΑ ΤΡΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΧΩΝΕΥΤΗΡΙΑ ΠΟΛΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑ. 05/12/2017

Remote video URL

Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΧΩΝΕΥΤΗΡΙΑ ΠΟΛΕΙΣ, ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ 05 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017