ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

Οι προγραμματικές δηλώσεις του φορέα και που αφορά την Ελλήνων Πολιτεία όταν αναλάβει ο πολιτικός φορέας «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ – Ε.ΣΥ.» τη διακυβέρνηση και τους θεσμούς του κράτους μας.
Με αυτές τις δηλώσεις και σε συνδυασμό με το καταστατικό και την ιδρυτική διακήρυξη κλείνει ουσιαστικά ο κύκλος γνωριμίας με τον φορέα μας.
Είναι καθήκον και εθνικό χρέος κάθε έλληνα πολίτη να διαβάσει και να γνωστοποιήσει σε όσους περισσότερους μπορεί τις προγραμματικές δηλώσεις, την ιδρυτική διακήρυξη και το καταστατικό του φορέα του ελληνικού έθνους.
Παρέχεται για πρώτη φορά η δυνατότητα στους έλληνες πολίτες να επιλέξουν τους δικούς τους εκπροσώπους ώστε να έχουν πάντα στα χέρια τους τη δύναμη, την εξουσία, καθώς και τους νόμους που καθορίζουν την ίδια τους την ύπαρξη.
Την ίδια στιγμή, για τον κάθε νευραλγικό ιστό της Ελλήνων Πολιτείας γίνεται ειδική επεξεργασία και προτείνονται ειδικές λύσεις, πάντοτε βασισμένοι στα Ελληνικά Αξιακά Πρωτόκολλα που διέπονται από τις 12 αξίες , τις 18 αρχές και τους 3 νόμους της πολιτείας.

This entry was posted in Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ. Bookmark the permalink.