ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ

Με επιστολή του ο Αρτέμης Σώρρας δηλώνει την βουλησή του να συμμετάσχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας “ΧΑΝΙΩΝ”.

This entry was posted in Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ. Bookmark the permalink.