ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΥΡΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ

Η Γαλλική Πρεσβεία βεβαιώνει την εγκυρότητα των μετοχών της Τράπεζας Ανατολής που κατέχει ο Αρτέμης Σώρρας. Βεβαιώνει δηλαδή ότι δεν έχουν δηλωθεί ως κλαπήσες ή απολεσθείσες.

This entry was posted in Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ. Bookmark the permalink.